Att skapa förtroende

Vid undersökningen tar vi röntgen, tar bort eventuell tandsten och polerar. Tandläkaren stämmer av om du har eventuella bekymmer eller frågeställningar. Som kvitto får du med ett undersökningsprotokoll med status av dina tänder. Behöver något behandlas får du grundlig information om vilka möjligheter som finns så att du själv tryggt kan välja hur du vill gå vidare. Vi gör det som passar bäst för dig och dina behov. Du får alltid med dig ett kostnadsförslag.  

Goda råd vid olika behandlingar

Efter vissa behandlingar får du med dig skriftliga råd.

Vid speciella tillfällen ringer vi dig för att höra att allt är bra.

Bra tandhälsa viktigt

Det är kanske mer viktigt än vad man kan tro att ha en bra tandhälsa. Det är inte bara tänderna som påverkas om man går omkring med en tandinfektion. Investera i dina tänder för att slippa drabbas av andra värre besvär. 

Pris på tandvård

Priser på tandvård kan vara svåra att jämföra men nu har det kommit en ny tjänst för att kunna jämföra priser mellan olika kliniker, gå in på Tandpriskollen.se. Där kan man söka på olika behandlingspaket eller enskilda debiteringskoder. Priserna man får fram är en median av vad klinikerna har rapporterat in till Försäkringskassan. 15 januari varje år uppdateras priserna så håll koll på vilken period det är som vissas för tillfället vid sökningen.

Din personliga integritet

Inom tandläkaryrket och för all personal på kliniken, har alltid våra kunders integritet varit viktig. Tystnadsplikten är självklar inom tandvården. 

När du bokar tid hos oss sparas dina persondata som namn, födelsedata, adress, telefon samt all behandling som görs på kliniken i vårt journalsystem. Extra information som vi kan behöva lägga till kan vara t ex viss medicinering som är viktig att ha vetskap om vid vissa behandlingar. Du kan när helst du vill få utskrifter på de uppgifter vi samlat in i journalen. Anteckningarna är vi lagstadgade att spara i 10 år.

Efter undersökningen frågar vi om när vi ska kalla för nästa besök. Tidsintervallet bestäms mellan dig och tandläkaren. Kallelsen skickas ut via post i stängda kuvert. Som tillägg kan du få en påminnelse via sms men bara ifall du godkänt detta.

Hos oss kan du känna dig trygg vad gäller din personliga integritet och är det något som du vill fråga om så kontakta oss gärna!