Långsiktiga lösningar lönar sig

När en tand går sönder är det viktigt att ta reda på vad orsaken kan vara för att undvika mer problem längre fram.

När vi lagat, slipar vi också in bettet noga. Biter man jämt över hela tandraden minskas risken att det blir några ytterligare bekymmer. Vid all lagning använder vi en kariesindikator (infärgning) som försäkrar att all karies verkligen är borta innan tanden fylls igen.

För oss är det tillfredställande att erbjuda dig det bästa för dina tänder. Långsiktighet, vet vi, är mer lönsamt för dig i längden.